Psychoterapia

Psychoterapia - (od gr.psyche = dusza i therapein = leczyć) metoda pomocy charakteryzująca się zastosowaniem przez terapeutę psychologicznych oddziaływań mających oparcie w jego wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktycznym. To rozmowa zainteresowanego z psychoterapeutą mająca na celu zdiagnozowanie  i rozwiązanie różnego rodzaju problemów osobistych. Rolą terapeuty nie jest  ocenianie zachowań, przeżyć, myśli klienta. Terapeuta nie udziela dobrych rad i nie daje gotowych rozwiązań. Natomiast dzięki tym spotkaniom klient lepiej poznaje siebie,  dowiaduje więcej się o motywach własnego postępowania w różnego rodzaju sytuacjach życiowych. Wiedza ta pomaga mu w lepszym rozumieniu swoich potrzeb, emocji  i myśli, zastosowaniu efektywniejszych środków do realizacji założonego celu. Dzięki spotkaniom z psychoterapeutą Klient uzyskuje nowe, inne spojrzenie na własną osobę, relacje  z innymi, jak również  wypracowuje lepsze sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.