Monika Prokop

W psychoterapii fascynuje mnie poszukiwanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań, rozwijanie umiejętności, dzięki którym życie staje się bardziej świadome i satysfakcjonujące. Podstawą pracy psychoterapeutycznej jest relacja, dzięki której człowiek buduje dla siebie wsparcie i bezpieczne warunki do rozwoju.
Od 2004 roku pracuję z ludźmi w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych, zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię par.
Pracuję z osobami będącymi w kryzysie (doświadczenie śmierci bliskiej osoby, zdrady, choroba i inne nagłe, duże zmiany życiowe), zastanawiającymi się nad własnymi wyborami, doświadczającymi trudności w relacjach z innymi (mąż, żona, partner, dzieci, rodzice, przyjaciele), samotnymi, z niskim poczuciem własnej wartości, będącymi w trakcie rozstawania się lub po rozstaniu, poszukującymi sensu życia, doświadczającymi przemocy domowej i współuzależnionymi.
Znaczną część mojego doświadczenia obejmuje praca z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dziećmi i młodzieżą.Udzielam konsultacji psychologicznych w sprawach wychowawczych.
Mam długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą z niską motywacją do osiągnięć szkolnych, z deficytami w obszarze nawiązywania bliskich relacji z innymi i trudnościami wyrażania siebie w sposób akceptowany społecznie.
Swoją pracę poddaję regularnie superwizji – monitoruję i kontroluję własne działania w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Ukończyłam kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w  CBT EDU w Warszawie.
Jestem licencjonowaną realizatorką programu Szkoła dla Rodziców.