Michał Surma

Michał Surma

Nazywam się Michał Surma. Ukończyłem studia prawnicze i psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie szkolę się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Moją wielką pasją jest praca z rodzinami i parami, chociaż swoją wiedzę staram się również wykorzystywać prowadząc terapie indywidualne. Podstawę mojego warsztatu zawodowego stanowi teoria systemowa rodzin, w której każdy obiekt danego systemu rodzinnego (osoba) oddziałuje na pozostałe. W moim odczuciu najpełniej tłumaczy ona procesy mające miejsce w życiu każdego człowieka, ich genezę oraz możliwości modyfikacji. Jest ona szczególnie przydatna w terapii par, gdy trudności i kryzysy zaburzają wspólne funkcjonowanie partnerów i odbierają satysfakcję ze związku.


W swojej pracy nie oceniam ludzi, którzy do mnie przychodzą, wiem, że każda sytuacja jest inna. Staram się dołożyć wszelkich starań, wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie, aby ułatwić im wzajemną komunikację, pomóc przejść przez sytuacje trudne i pracować nad wzrostem poziomu satysfakcji z bliskości z drugą osobą.

Nie ma dla mnie znaczenia, czy pomocy potrzebuje małżeństwo czy związek nieformalny, z równym zaangażowaniem pracuję z parami hetero- i homoseksualnymi. Dla mnie przede wszystkim liczy się człowiek.
To naturalne, że pochodzący z różnych rodzin czy środowisk ludzie mają odmienne podejście do wielu, często z pozoru błahych, spraw, które w perspektywie wspólnego życia tworzą bariery komunikacyjne i z czasem prowadzą do kryzysów w związkach. W swojej pracy pomagam przez nie przechodzić, wzajemnie się zrozumieć i budować relacje oparte na solidnej podstawie wspólnych pojęć i wartości.


Swoją pracę stale poddaję superwizji, aby zagwarantować moim klientom najwyższy poziom świadczonych usług.
Rodzina może dawać siłę wszystkim jej członkom, ja staram się pokazać co i jak można zmienić, by tak właśnie się działo.