Justyna Lalak

Tytuł zastępczy

Nazywam się Justyna Lalak. Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyłam także studia magisterskie z zakresu socjologii w Wyższej Szkole Przedsiębioczości i Administracji w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz psychodietetyki. Obecnie jestem w trakcie 4,5-letniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod kierownictwem dra Andrzeja Cechnickiego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, podczas pracy z osobami starszymi oraz ich rodzinami, jak również z młodzieżą z niepełnosprawnością. Praktykę w zawodzie zdobywałam także współpracując z osobami zmagającymi się z chorobami somatycznymi, a także w licznych projektach w obszarze aktywizacji zawodowej czy wypalenia zawodowego.

Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi, które przeżywają kryzysy na płaszczyźnie zawodowej i osobistej, doświadczają trudności emocjonalnych i adaptacyjnych. W swojej pracy staram się towarzyszyć w przeżywaniu i lepszym rozumieniu emocji oraz wspierać w radzeniu sobie ze stresem. Moim celem jest pomoc w dążeniu do samorealizacji oraz pokonywaniu kryzysów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Swoją pracę opieram na podejściu psychodynamicznym i integracyjnym.