Damian Gurba

Tytuł zastępczy

„Każdy ma swoją górę i swoje zwycięstwo”


Nazywam się Damian Gurba zajmuję się coachingiem i szeroko rozmumianym rozwojem osobistym. Jestem akredytowanym coachem oraz posiadam tytuł Mistrza NLP . Od 2009 roku współtworzę "Gabinet Psychoterapii i Coachingu" oraz firmę szkoleniową "Osobista Doskonałość". Jestem autorem programu telewizjnego Aktywator (jeden z odcinków tutaj) w telewizji Active Family oraz narzędzia do pracy z metaforą w coachingu i szkoleniach.

Coaching jest dla mbie formą twórczej rywalizacji z samym sobą, jest sposobem na lepsze poznanie siebie i przez to zrozumienie mechanizmów warunkujących nasze zachowanie, nasz dobrostan oraz naszą efektywność. Proces coachingu pozwala na towarzyszenie w drodze rozwoju i odkrywania przez Klienta nowych możliwości, rozwiązań w oparciu o zasoby, które posiada.
W trakcie sesji tworzę warunki, w których Klient może w bezpiecznej i nieoceniającej atmosferze odkrywać siebie, swoje zasoby, wyznaczać cele, nabierać zaufania do własnych możliwości i wyborów.

Prowadzę sesje indywidualne i grupowe. Interesuje mnie wsparcie procesu zmian i budowania relacji, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Pracuję z przedstawicielami różnych grup wiekowych i zawodów m.in: trenerami, nauczycielami, przedstawicielami biznesu, młodzieżą szkolną, studentami i artystami.

W pracy ważne jest dla mnie całościowe spojrzenie, indywidualne podejście do każdego człowieka, poszanowanie dla jego wartości, czasu i miejsca na drodze życia.

Wybrane odbyte szkolenia:

  • Professional Coach ACTP (poziom PCC ICF), Profi Biznes School,
  • Mistrz Sztuki NLP, CRK MAGA,
  • Narzędzia Coachingowe w Biznesie, Profi Biznes Group,
  • Neurolinguistic Skills in Business, NSB Institute,
  • Coaching Budowanie Świadomości, Profi Biznes Group
  • Coaching Kompetencje Lidera, Profi Biznes Group
  • Coaching Możliwości Rozwoju, Leader Business Institute