Czym jest coaching

Tytuł zastępczy

Czym jest coaching?

Nie ma jednej obowiązującej definicji coachingu. W ostatnich latach dodatkowo coaching stało się popularnym i bardzo pojemnym pojęciem powodując tym samym sporo zamieszania.
W Gabinecie posługujemy się definicją coachingu jako prostej i efektywnej metody rozwoju. Coaching Jest współpracą pomiędzy coachem a klientem, której celem jest rozwój osobisty bądź zawodowy, zwiększenie efektywności działania, podnoszenie kompetencji,  korygowanie nieskutecznych zachowań a wszystko po to, by  osiągnąć założone przez klienta  rezultaty. Drugą częścią coachingu jest praca własna,  samodzielna jest to czas na przemyślanie wdrażanie zamierzonych działań, obserwacje.
Coaching to odkrywanie i uwalnianie uśpionych zdolności, możliwości, potencjału klienta.
Współpraca z coachem może wyglądać jak zwykła rozmowa w efekcie jest to proces poznawania siebie, co czasem jest podróżą w nieznane. Odkrywanie nowych możliwości, nowych ścieżek, nowego spojrzenia na „starą sytuację”.

Czym jest coaching w biznesie?
Coaching jest metodą podnoszenia twoich kompetencji, poznawania siebie, podnoszenia swojej wartości na rynku pracy. Możesz rozwijać  zarówno osobiste jak i biznesowe umiejętności i cele. Dzięki temu, dzięki swojej pracy z coachem będziesz mógł bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zdolności, być lepszym szefem, współpracownikiem, ubiegać się o pożądane przez Ciebie stanowiska.

Czym jest coaching dla Ciebie?
Coaching to proces umysłowy, który zachodzi w Tobie dzięki współpracy z coachem, dzięki rozmowie z nim, pytaniom, które zadaje. Prowadzi to do poszerzenia pola twojej świadomości, zmiany perspektywy, zmiany myślenia, dzięki czemu nowe zachowania,  nowe rozwiązania staja się możliwe. Coach nie mówi Ci czego nie możesz zrobić, ale nagle zauważasz, ze masz wybór: możesz robić coś tak jak zawsze ale możesz tez zrobić to zupełnie inaczej.

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania ". [R. Dilts.]

Czym jest coaching?
prostą i efektywną metodą rozwoju. Jest współpracą pomiędzy coachem a klientem, której celem jest rozwój osobisty bądź zawodowy, zwiększenie efektywności działania, podnoszenie kompetencji, a wszystko po to, by  osiągnąć założone przez klienta  rezultaty.

Coaching polega więc na odkrywaniu i uwalnianiu uśpionych zdolności, możliwości, potencjału klienta. Rolą coacha jest pomaganie klientowi  w byciu jak najlepszym sobą.
Coach poprzez zadawanie odpowiednich pytań  inspiruje i wspiera klienta w osiągnięciu założonych  celów,  oraz pomaga w wypracowaniu narzędzi potrzebnych do  ich realizacji. To klient zna odpowiedzi, coach zna pytania.

W procesie coachingu klient  bierze odpowiedzialność za swoją zmianę i do jego zadań (a nie do coacha) należy wygenerowanie rozwiązania. Dzięki temu rozwiązanie jest unikalne i dopasowane do potrzeb klienta, a zmiana będzie bardziej trwała.
Rolą coacha jest pomoc klientowi by pomógł sobie sam, a nie robienie rzeczy za niego. To klient zna drogę dotarcia do celu. Jego własna droga jest dla niego najkrótszą i najlepszą z możliwych, którymi może podążać.
Coach towarzyszy klientowi i zadaje pytania, a poprzez to oświetla drogę i jej otoczenie.

Czym coaching różni się od terapii?
Coaching NIE jest terapią,  klient wraz z coachem  koncentrują się na sytuacji  aktualnej i przyszłości, natomiast terapia zajmuje się przeszłymi przyczynami aktualnych zachowań, trudności.  W terapii pytamy o przyczyny, a w coachingu skupiamy się na planowanych efektach.  W coachingu nie pytamy co sprawiło, że pojawia się problematyczne zachowanie, tylko jak chcemy  je usprawnić. W wyniku terapii lepiej zrozumiemy siebie,  motywacje swoich działań, uczucia i emocje, w coachingu natomiast kładziemy nacisk na działanie, efektywność, osiąganie celów.

Dla kogo coaching?
Dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w życiu osobistym, lub zawodowym, szukają nowych rozwiązań, sposobów działania, oczekują szybkich efektów i chcą skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich. Każdy klient jest inny, ma inne potrzeby i w związku z tym każdy jest szyty na miarę klienta.

Jedyny powód, dla którego nie mamy tego, czego pragniemy: jest taki że musielibyśmy się zmienić, a zmiana jest zbyt wielką niewiadomą.
C. Sisson

Zainteresowany? Umów się na wizytę.

Umów się na wizytę za pomocą formularza kontaktowego w treści wpisując numer telefonu i preferowaną datę spotkania lub zadzwoń od nas: +48 604 507 386