Coaching

 • Coaching - Istota

  Coaching to proces uczenia się i zmiany nakierowany na podkreślenie mocnych stron oraz wsparcie w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń. W Coachingu proces zmiany dokonuje się poprzez ukierunkowaną rozmowę, wyznaczanie zadań do realizacji i informacji zwrotnej płynącej od coacha do osoby coachowanej. Warto zwrócić uwagę, iż coach nie wybiera i nie wskazuje właściwej drogi prowadzącej do celu. Klient zna drogę dotarcia do celu i jest ona dla niego najkrótszą i najlepszą z możliwych, którymi może podążać. To osoba coachowana podejmuje decyzje i generuje rozwiązanie. Dzięki temu wypracowane rozwiązanie staje się najtrwalszą i najlepiej dopasowana formą wsparcia dla klienta, bo to on jest jej autorem

  Coaching - Istota
 • Coaching - Rodzaje

  Coaching osobisty (life coaching, personal coaching)
  Wiąże się ze wsparciem ludzi w osiąganiu ich prywatnych celów. Life coaching może dotyczyć różnorakiej tematyki, która wiąże się z samorealizacją osoby.

  Coaching Biznesowy 
  Realizowany jest najczęściej w obszarze organizacji biznesowych i z reguły dotyczy rozwoju osób i ich umiejętności, które mają zastosowanie w roli zawodowej, którą pełnią w firmie. Efektem procesu ma być zwiększenie swojej efektywności w pracy, lepsze zarządzanie własnym biznesem.
  Coaching zawodowy ma szerokie zastosowanie w środowisku biznesowym, bez względu na wielkość organizacji od jednoosobowych działalności gospodarczych, przez spółdzielnie, po transnarodowe korporacje.
  Poza środowiskiem biznesu coaching profesjonalny znajduje zastosowanie przy wsparciu stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych.

  Tytuł zastępczy
 • Coaching - cechy

  Cechy  procesu coachingowego :

  • dobrowolny proces zakładający obopólną zgodę i chęć przeprowadzenia procesu,
  • pozbawiony dyrektywności, na żadnym etapie procesu, nikt nie może wymuszać jakichkolwiek działań na kliencie,
  • pobudzający do myślenia,
  • oparty na rozmowie – główne wykorzystywane narzędzie to pytania, prowadzące do sformułowania strategii działania.
  • prowadzony jest z zachowaniem szacunku dla wartości i miejsca w którym znajduje się coachowany – to w jaki sposób klient myśli I wartościuje nie podlegają żadnemu systemowi oceny.
  • podmiotem procesu jest człowiek – proces jak i wykorzystywane narzędzia pełnią funkcję służebną.
  • skupiony na realizacji celów – uwzględniając wewnętrzna hierarchie celów.
  Coaching - cechy
 • Coaching a inne metody wsparcia

  Coaching a psychoterapia
  Coaching NIE jest formą terapii. Terapia zajmuje się przeszłymi przyczynami aktualnych zachowań i trudności. W terapii pytamy o przyczyny, a w coachingu skupiamy się na zamierzonych efektach.Coach nie pyta co sprawiło, że pojawia się problematyczne zachowanie, tylko jak chcemy je usprawnić.
  Coaching nie jest z zasady terapeutyczny, lecz generatywny.

  Tytuł zastępczy
 • Osoba Coacha

  Coach słuchając i obserwując klienta dopasowuje metody do jego potrzeb, tak, aby wspomóc klienta w dochodzeniu do rozwiązań oraz realizacji zamierzeń.

  Coach to swego rodzaju osobisty trener. Nie musi mieć własnych wybitnych wyników w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu, lecz posiadać odpowiednie umiejętności, aby wpierać klienta w osiągnięciu rozwiązania. Najistotniejsze są kwalifikacje coacha związane z kierowaniem procesami uczenia i odkrywaniu nowych możliwości.

  Osoba Coacha

Skontaktuj się z nami już teraz

Jeżlei chces umówić się na sesję coachingu indywidulanego, zadzwoń ustalimy dowolny termin i miejsce