Agnieszka Balicka

Agnieszka Balicka

„Dziś jest pierwszym dniem reszty Twojego życia”

Nazywam się Agnieszka Balicka. Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą, hipnoterapeutą i coachem. Studia magisterskie ukończyłam na UMCS-ie na wydziale Psychologii i Pedagogiki, kierunek psychologia. Dyplom obroniłam na ocenę bardzo dobrą. Od tego momentu nieustannie się rozwijam podnosząc swoje kwalifikacje. Uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, odbywam staże w placówkach ochrony zdrowia psychicznego.

Ciekawość świata, ludzi, samej siebie była impulsem, dzięki któremu wybrałam psychologię, jako kierunek studiów. Od tamtej pory wciąż poznaję ludzi i wciąż pozostałam ich ciekawa, co pozwala mi dobrze wykonywać swoją pracę.

Pracując jako psychoterapeuta i coach daję swoim klientom zrozumienie oraz wspieram ich w rozwoju, w przekraczaniu barier i podejmowaniu nowych wyzwań. Cieszą mnie ich sukcesy a niepowodzenia dają możliwość do nauki i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Gdy patrzę na ludzi których wspierałam w rozwoju, patrzę jak się zmieniają, rozkwitają, realizują swoje marzenia jest to dla mnie ogromne źródło satysfakcji.
Zasada jaką kieruję się w życiu i pracy to ekologia – rozumiana przeze mnie jako szacunek dla człowieka, dla miejsca w podróży, w którym się znajduje, dla jego granic. Pragnę wspierać ludzi w tym, aby odnajdywali swoją własną drogę, wykazując szacunek dla małej zmiany.

W pracy psychoterapeuty bliskie jest mi humanistyczne spojrzenie na drugiego człowieka, wsparte zdobytą wiedzę psychologiczną, wiedzą z zakresu NLP, psychoterapii NLP, coachingu, hipnoterapii, psychoanalizy i koncepcji behawioralno-poznawczych. Swoje umiejętności miałam okazję doskonalić u boku światowych mistrzów i nauczycieli takich jak Robert Dilts, Stephen Gilligan, Benedykt Peczko i wielu innych.

Uczestniczę we własnej psychoterapii. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jestem członkiem stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów: Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii ( PSNLPt) oraz Polska Federacja Psychoterapii (PFP ). W swojej pracy kieruję się Kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16-tego roku życia. Prowadzę również terapię w języku angielskim.

Ukończone studia:

 • Wydział psychologii i pedagogiki UMCS, kierunek psychologia, uzyskany tytuł: Magister Psychologii

 • 4 letnie studium Psychoterapii NLPt, uzyskany certyfikat psychoterapeuty, Polski Instytut NLP.

Wybrane szkolenia:

 • Narzędzia coachingowe w biznesie, 10.2014,

 • Hipnoza i Hipnoterapia dla specjalistów, 10.2012, Benedykt Peczko, (szkolenie 6-dniowe)

 • Trance Camp, 01.2012, 05.2012 Stephen Gilligan, (szkolenie 12-dniowe)

 • Wstęp do psychoterapii psychoanalitycznej, 02.2011-12.2012, K. Srebrny, B. Maciejewska (szkolenie 8-dniowe)

 • Szkoła Coachingu Strukturalnego, prowadzący Izabela Rudzińska, Mariusz Lorenc, 02.2010 – 05.2010, uzyskany tytuł Coach (szkolenie 10 dniowe)

 • Coaching generatywny, prowadzący Robert Dilts i Stephen Gilligan (szkolenie 3–dniowe),01.2010

 • Coaching Biznesowy w czasach zmiany, prowadzący Robert Dilts (szkolenie 3–dniowe),04.2009

 • W poszukiwaniu generatywnej świadomości i przemiany – Rozmowa pomiędzy Buddą, Freudem a Ericksonem , prowadzący Stephen Gilligan 01.2009 (szkolenie 4-dniowe),

 • Licencjonowany Trener NLP (11.2008-04.2009), 160 godzin NLP Neureodukacja

 • Zręczność Językowa, prowadzący Robert Dilts (szkolenie 3–dniowe),02.2008

 • Mentalny wojownik, prowadzący Hermann Muller Waldbrodt, 11.2007 (szkolenie 3-dniowe)

 • Trans Generatywny, prowadzący Stephen Gilligan (szkolenie 4- dniowe)10.2007

 • Metaprzywództwo. Tworzenie świata do którego ludzie chcą przynależeć, prowadzący Robert Dilts,02.2007, (szkolenie 3–dniowe)

 • Generatywne Ciało Generatywny Świat, prowadzący Robert Dilts, Joahn Amaral, (szkolenie 3-dniowe)

 • Modelowanie Czynników Sukcesu w Biznesie (SFM), prowadzący Robert Dilts (szkolenie 3–dniowe),  03.2006

 • Podróż Bohatera, prowadzący Stephen Gilligan (szkolenie 4- dniowe), 12.2005

 • From Coach to Awakener, 12.2004, szkolenie 3-dniowe,  prowadzący: Robert Dilts

 • Psychoterapia relacji do samego siebie, 07.2004, szkolenie 3dniowe, Stephen Gilligan